UNIT1 Producties

Project: 

PRODUCTIE HAL

OPROEP: Jonge makers gezocht

Periode: 4-6 weken in januari – augustus 2018

 

Omschrijving

De Productiehal verbindt talentvolle jonge makers (theater, dans, muziek, beeldende kunst, media, film, etc) aan Alkmaar. De makers wordt een sociaal-maatschappelijk probleem van de stad voorgelegd met de vraag om hier vanuit hun artistieke invalshoek op te reageren. Publiek uit Alkmaar en omstreken wordt uitgenodigd om proces en eindproduct te bekijken, zich te laten verwonderen en verrassen.  De Productiehal streeft ernaar om makers uit verschillende creatieve disciplines aan te trekken. De Productiehal is een initiatief van UNIT1, www.unit1.nl

De eerste locatie van de Productiehal is CLUB CEES, gevestigd op de Achterdam, de rosse buurt van Alkmaar. Dit pand, met 4 voormalig peeskamers, staat al jarenlang leeg, net als vele andere panden in de straat. Elke maker krijgt 4-6 weken de beschikking over de ruimte en sluit af met een presentatie van het werk. Het werkproces en eindproduct geeft een creatieve impuls aan de levendigheid en diversiteit in deze straat, en daarmee aan het culturele klimaat van Alkmaar.

 

Wie ben jij?

Je bent tussen de 20-30 jaar en volgt een creatieve opleiding of bent afgestudeerd.  Je hebt een goed omschreven idee, geïnspireerd en uitvoerbaar op de locatie op de Achterdam. Je idee is vernieuwend en heeft meerwaarde voor de stad op cultureel- of sociaal-maatschappelijk vlak. Je hebt een binding met (de regio) Alkmaar. Je bent op zoek naar een plek om je verder te ontwikkelen.

 

Wat bieden we?

Je ontvangt de sleutel van het pand voor een afgesproken periode om vrij te kunnen werken. Je ontvangt een totaalvergoeding van €1.100,- ex BTW (onder voorbehoud van financiering).  Dit is incl. materiaalkosten en reiskosten. Je krijgt coaching van een ervaren cultuurmaker en wordt praktisch ondersteund door de projectleider.

 

Reageren:

Stuur een beknopt C.V en een motivatiebrief met daarin in elk geval omschreven:

  • Artisitiek plan en idee over publieksbereik
  • Motivatie
  • Binding met de regio Alkmaar

Stuur je reactie uiterlijk 31 oktober naar productiehal@unit1.nl. Voor extra informatie kun je ook bellen met Tamara Roos, projectleider; 0618220391

  

De Productiehal trekt jonge makers (theater, dans, muziek, beeldende kunst, nieuwe media, etc) naar Alkmaar en stelt hen in staat nieuwe invulling te geven aan leegstaande gebouwen. Publiek uit Alkmaar en omstreken wordt uitgenodigd om proces en eindproduct te bekijken, zich te laten verwonderen en verrassen.  Tamara Roos heeft de leiding.

De eerste locatie van de Productiehal is  CLUB CEES gevestigd in de Achterdam op nummer 31-33 in een voormalige hoerenkast met 4 peeskamers.  

Alles mag, zolang het maar geen prostitutie is. De jonge makers krijgen de opdracht om zich te laten inspireren door, en zich verhouden tot, de straat en het pand, en toe te werken naar een presentatie voor publiek op de locatie. 

Naast de ontwikkeling van de jongeren, staat ook de ontwikkeling van het (culturele) klimaat van de stad centraal. De jonge makers wordt gevraagd inhoudelijk bij te dragen en een creatieve impuls te geven aan de levendigheid en diversiteit in de straat. Elke maker werkt 4-6 weken op de locatie en sluit af met een presenatie van het werk.

De kwaliteit van de makers en hun producten wordt gewaarborgd door de voorselectie door de projectleiding en door de gesprekken en de coaching tijdens het proces door diverse adviseurs. Deze laatsten zijn ervaren cultuurmakers uit Alkmaar.

Colofon

Productie UNIT1 & Tamara Roos Producties

Curatoren: Tamara Roos / Kees Bolten / Gerben Hermanus / Mirjam Mors / Ron Peperkamp

Financiering: Gemeente Alkmaar / Victoriefonds / Rabobank (o.v.)
<img src="images/minibiosadv.gif" />

STICHTING UNIT1

Kantoor:
Heilooërdijk 48-A
1814 LP Alkmaar

Werkplaats:
HAL 25
Pettemerstraat 15
1823 CW Alkmaar
Tel: +31 6 2013 4503
KvK: 37109270
BTW: NL8132.50.626
IBAN: NL48TRIO 0390 5145 78
BIC: TRIONL2U
Mail: info[at]unit1.nl