UNIT1 Producties

Project: 

Creatorium

Jong professioneel beeldend talent heeft ruimte nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen en te laten zien wat ze waard zijn. Dit kan tijdens CREATORIUM, het Artist in Residence programma in Alkmaar. Midden tussen de culturele en creatieve initiatieven die zich op het terrein van HAL 25 hebben ontwikkeld (De Kaasfabriek, Vuur in Staal, Het Moment) staat het CREATORIUM: een tijdelijke woon en werkplek waar beeldend kunstenaars in 2016 de mogelijkheid krijgen een maand lang te werken midden in de culturele samenleving van Alkmaar.

Tijdens CREATORIUM werken 4 beeldend kunstenaars een opdracht uit en zorgen voor de presentatie van het werk in de openbare ruimte van Alkmaar. Dit doen ze onder leiding van een curator, artistieke mentoren en in samenwerking met het Alkmaarse bedrijfsleven.

Het voornaamste doel van dit initiatief is het professionele beeldend kunstveld te stimuleren zodat werk tot stand komt dat een betekenisvolle bijdrage levert aan de hedendaagse beeldende kunst in Alkmaar en omgeving.

CREATORIUM schept ruimte voor productie, onderzoek, experiment, kennisvergaring, uitwisseling en kritische reflectie. De residence heeft een woonunit (15 m2), een studiogedeelte van 36 m2 en een aparte opslagunit van 15 m2

Doel

Het doel van CREATORIUM is mooi in al zijn eenvoud. Met het CREATORIUM krijgt (de regio) Alkmaar woon- en werkruimte voor jonge beeldend kunstenaars. Het creëren van zo’n werkplek voor jong beeldend talent zorgt allereerst voor een nieuwe creatieve impuls voor alle betrokkenen bij het project: het vergroot ieders netwerk, het levert werkgelegenheid en het zorgt voor nieuwe inkomsten. Er ontstaan nieuwe verbindingen binnen de Alkmaarse (culturele) samenleving en het nationale beeldend kunstveld en de mogelijkheid wordt gecreëerd om langere relaties aan te gaan met kunstenaars die zich in Alkmaar thuis gaan voelen.

Opdracht

CREATORIUM is een onderzoeksplek met als doel het werk van jonge kunstenaars inhoudelijk en formeel uit te diepen of een nieuwe richting te geven. Aan de selectie van de kunstenaars ligt een afgebakende opdracht ten grondslag. Namelijk:

In 2016/2017 worden vier kunstenaars uitgenodigd om zich elk een maand lang te vestigen in Alkmaar Overstad. Artist In Residence. Als tijdelijke ‘bewoner’ van het Creatorium gaan zij in het publieke domein aan het werk in en met Overstad, met haar gebruikers, met haar bewoners, met haar bezoekers. Dit locatiegebonden werkproces levert een zgn. site-specific werk op. Dit werk vindt zijn uiteindelijke plek ergens in Overstad tijdens de eindpresentatie.

Selectiecriteria

Binnen CREATORIUM wordt verwacht van de deelnemende jonge kunstenaar: dat ze in staat zijn een projectplan & onderzoeksvraag op te stellen, dat ze wonen en werken op de locatie en dat ze gebruik maken van de voorzieningen van het CREATORIUM, Hal 25 en mogelijke externe partijen. Na de kennismakingsgesprekken met de curator, mentoren en het bij het project betrokken bedrijf en partijen kan de deelname aan het project van start gaan. Tijdens de Artist in Residence periode worden bezoeken aan culturele instellingen en organisaties die bij kunnen dragen aan het project, de culturele infrastructuur van Alkmaar en omgeving gestimuleerd.

Kunstenaars die zich willen aanmelden voor het project moeten voldoen aan de volgende criteria: leeftijd t/m 35 jaar en/of recent afgestudeerd aan kunstvakopleiding, ongeacht discipline. Woonachtig, werkend in of afkomstig uit regio is een pre.
STICHTING UNIT1

Kantoor:
Museumstraat 6
1823 CW Alkmaar

Tel: +31 6 20134503
KvK: 37109270
BTW: NL8132.50.626
IBAN: NL48TRIO 0390 5145 78
BIC: TRIONL2U
Mail: info[at]unit1.nl