UNIT1 Producties

Project: 

Beeld nomaden 2004

Een week lang werkt een kunstenaar op locatie in een container van UNIT1 en presenteert het resultaat in het weekeinde.

BEELDNOMADEN strijkt neer op plaatsen waar men geen kunst verwacht en waar kunstuitingen niet elke dag voor het oprapen liggen. Plekken waar de kunstenaars hun bijdrage gaan leveren aan het bestaande verhaal. De manifestatie trekt daarom ook publiek aan dat zich weinig of niet met kunst bezig houdt. Voor deze toeschouwers is de visie van de kunstenaar op de directe omgeving een onverwachte, interessante confrontatie. De kunstwerken gaan een relatie aan met de omgeving: zij leveren commentaar, zij vormen een verlengstuk of een uitvergroting.

BEELDNOMADEN editie 2004 is een estafette van 6 kunstenaressen op 6 locaties rond het centrum van de stad Alkmaar. Liesbeth van Woerden is als gastcurator gevraagd om dit vorm te geven vanuit haar eigen visie.

Uitwijken? Uit wijken. Uitwijken! Beeldnomaden 2004 verplaatst zich met het werkstation van UNIT1 langs de randen van het centrum van Alkmaar. In Alkmaar is weinig ruimte voor hedendaagse beeldende kunst. Kunstenaars moeten (uit)wijken.

In BEELDNOMADEN editie 2004 komen zes kunstenaressen van buiten Alkmaar. Zij wijken tijdelijk uit en gaan werken in wijken buiten het centrum van Alkmaar, op plekken die van niemand zijn en tegelijkertijd van iedereen. Uitwijkplaatsen, gemeenplaatsen aan de rand van de stad. Vluchtige plekken, plekken waar je niet wilt blijven: een rotonde, een asielzoekerscentrum, een gevangenis, een recreatiegebied, een camping, een kruispunt.

De kunstenaressen geven de plek voor één week hun eigen betekenis door middel van een beeld. Ze eigenen zich op deze wijze de plek toe. Een witte zeecontainer van UNIT1 is tijdens de estafette de nomadische drager van de achtereenvolgende kunstenaars. Een container is gedoemd zich te verplaatsen, heeft geen vaste verblijfplaats, is met zijn verborgen lading onderweg. Tijdens BEELDNOMADEN editie 2004 geven de kunstenaressen de container inhoud. Deze inhoud wordt in de loop van een week zichtbaar voor de buitenwereld.

BEELDNOMADEN editie 2004 vond plaats van 27 september tot 8 november 2004.

Colofon

Curator: Liesbeth van Woerden
Deelnemende kunstenaars: Ans Volkers
  Liesbeth van Woerden
  Gemma Tro Andreu
  Els Snijder
  Julia van Adrichem
  Eva Klee
Financiering:
Gemeente Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Buko
Winder Limmen
De Hooge Waerder
WonderwereldSTICHTING UNIT1

Kantoor:
Museumstraat 6
1823 CW Alkmaar

Tel: +31 6 20134503
KvK: 37109270
BTW: NL8132.50.626
IBAN: NL48TRIO 0390 5145 78
BIC: TRIONL2U
Mail: info[at]unit1.nl