UNIT1 Producties

Project: 

HAL 25 TE KOOP

De ontwikkelingen in Overstad dreigen nu in een stroomversnelling te geraken. Na jaren van broeden en bespreken is het nu zover dat de buren van HAL 25 een intentieverklaring hebben ondertekend met de gemeente om de grond en het gebouw van HAL 25 aan te kopen. Dit voor de realisatie van een nieuwbouwplan met 4 woon/werktorens.

Inschatting is  dat HAL 25 in zijn huidige vorm nog een jaar of anderhalf door kan en daarna verder zal gaan op een nieuwe lokatie.

Dit alles is aanleiding om dit jaar het 11-jarig jubileum groots te vieren en er een dik tema op te plakken: HAL 25 TE KOOP.

Wij, de makers van deze broedplaats zijn namelijk van mening dat met de platte verkoop een kostbaar goed verloren gaat.

Wat is eigenlijk de echte waarde van een broedplaats als HAL 25? 

Om zicht te krijgen op de mogelijke antwoorden staat 2021 in het teken van de actie: HAL 25 TE KOOP.

Er zijn diverse publieksevenementen zoals een veiling en een serie optredens waarbij het publiek zich uit kan spreken over de waarde van broedplaatsen voor een stad en haar bewoners.

Meer info: HAL25.NL
STICHTING UNIT1

Kantoor:
Museumstraat 6
1823 CW Alkmaar

Tel: +31 6 20134503
KvK: 37109270
BTW: NL8132.50.626
IBAN: NL48TRIO 0390 5145 78
BIC: TRIONL2U
Mail: info[at]unit1.nl