UNIT1 Producties

Project: 

Beeld nomaden 2005

Een week lang werkt een kunstenaar op locatie in een container van UNIT1 en presenteert het resultaat in het weekeinde.

BEELDNOMADEN strijkt neer op plaatsen waar men geen kunst verwacht en waar kunstuitingen niet elke dag voor het oprapen liggen. Plekken waar de kunstenaars hun bijdrage gaan leveren aan het bestaande verhaal. De manifestatie trekt daarom ook publiek aan dat zich weinig of niet met kunst bezig houdt. Voor deze toeschouwers is de visie van de kunstenaar op de directe omgeving een onverwachte, interessante confrontatie. De kunstwerken gaan een relatie aan met de omgeving: zij leveren commentaar, zij vormen een verlengstuk of een uitvergroting.

BEELDNOMADEN editie 2005 is een estafette van 6 kunstenaars op 6 locaties rond Alkmaar-Noord. Liesbeth van Woerden is als gastcurator gevraagd om dit vorm te geven vanuit haar eigen visie.

U bevindt zich hier?
Wie bevindt zich hier?
Wat bevindt zich hier?
Hoe bevindt zich hier?
Waarom bevindt zich hier?
Wanneer bevindt zich hier?
Waar bevindt zich hier?

Waar is hier?
Wat is hier?

Alkmaar Noord is een aanhangsel van de stad Alkmaar, bestaande uit woonwijken. Het stadsdeel is tussen 1975 en 1999 gebouwd vanuit "groeikernenbeleid". Een zorgvuldig geplande "suburbia"; een herhaling van huizenblokken, plantsoenen, flats, parkeerplaatsen, speelveldjes, scholen, buurthuizen, gezondheidscentra, winkelcentra tot de grenzen van de stad.

Beeldende kunst is hier een randverschijnsel; enkele beeldhouwwerken zijn door de gemeente verstrooid over groenzones en woonwijken ter verfraaiing van de wijken. Alkmaar Noord is een onontgonnen, onherbergzaam gebied voor kunstenaars!

Tijdens Beeldnomaden 2005 strijken 6 kunstenaars na elkaar een week neer op 6 locaties bij een informatiebord aan de rand van Alkmaar Noord.

De kunstenaars onderzoeken de omgeving waarin ze zich bevinden. Een poging om het onzichtbare zichtbaar te maken, het zichtbare tastbaar, het tastbare hoorbaar?

Het werkstation van UNIT1 is het estafettestokje dat van kunstenaar tot kunstenaar wordt doorgegeven en wordt meegenomen naar een volgende onderzoekslocatie.

Na 6 weken is de omtrekkende beweging voltooid, het UNIT1 werkstation keert terug op het punt waar de estafette begonnen is.
In de zevende week worden hier de resultaten van 6 kunstenaars op 6 locaties en 6 weken onderzoek gepresenteerd.

Colofon

Curator: Liesbeth van Woerden
Deelnemende kunstenaars: Jorgos Loukakos
  Anno Dijkstra
  Martijn Koolstra
  Sander Rood
  Bureau FF
  Harmen de Hoop
Financiering:
Gemeente Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Buko
Winder Limmen
De Hooge Waerder
WonderwereldSTICHTING UNIT1

Kantoor:
Museumstraat 6
1823 CW Alkmaar

Tel: +31 6 20134503
KvK: 37109270
BTW: NL8132.50.626
IBAN: NL48TRIO 0390 5145 78
BIC: TRIONL2U
Mail: info[at]unit1.nl